Sales Manager

Wist je dat er meer dan 1 miljoen kilometer aan kabels in onze zeeën en oceanen wordt gebruikt? Ze zorgen voor razendsnelle glasvezelverbindingen, verplaatsen elektriciteit of worden bijvoorbeeld gebruikt om scheepswrakken te vinden en mijnen op te sporen. Een groot deel van deze kabels is op maat ontworpen en geproduceerd door het Nederlandse bedrijf DeRegt. Een uniek bedrijf met een zee aan mogelijkheden voor technici. Ook voor jou! Zo zoeken we een:

Sales Manager
met technische kennis die onze omzet in onderzeekabels verhoogt

Wat ga je doen?
Als sales manager werk je samen met je 6 verkoopcollega’s in Nederland én je sales collega’s in China. Geen dag is hetzelfde. Het ene moment buig je je over onze verkoopstrategie en vlak daarna kun je telefonisch contact hebben met een klant over high-end kabels voor een nieuw diepzeeproject. Omdat je technische kennis hebt, weet je hoe je goed doorvraagt om de exacte specificaties helder te krijgen die je nodig hebt. Je onderhandelt over contracten. Je controleert exportvereisten van gefabriceerde kabels. Je reist naar klanten en beurzen. Je maakt offertes en kostenbegrotingen. En je draait je hand niet om voor een maandenlang project waarin loadprofiles en hitteberekeningen centraal staan. Je speelt een sleutelrol in onze internationale groei, dus je bent erg belangrijk voor ons!

Wat verwachten we van je?
Uiteraard ben je een gedreven en ambitieuze relatiebouwer die weet hoe hij producten verkoopt. Maar daar blijft het niet bij. Omdat je ook goede technische kennis hebt van diepzeetechnologie, kun je als geen ander technische én verkoopaspecten van producten verwoorden voor zowel commerciële als technische gebruikers. Je hoeft nog geen kennis van onderzeekabels te hebben, dat leer je bij ons snel genoeg. Het is wél belangrijk dat je Nederlands en Engels spreekt en schrijft, want 95% van onze klanten komt uit het buitenland. Daarnaast zijn dit 3 belangrijke eisen:

 • bewezen staat van dienst in sales binnen de olie- en gasindustrie
 • gedegen verkoopervaring
 • rijbewijs

Wat mag je van ons verwachten?
DeRegt is een droombedrijf voor technici. Geen project is hetzelfde en je werkt altijd met technisch uitdagende producten die worden gefabriceerd in een state-of-the-art productiefaciliteit. Naast gevarieerd werk met veel vrijheid en verantwoordelijkheid krijg je:

 • marktconform salaris
 • winstdeling
 • 8% vakantiegeld
 • bonus na een jaar zonder ziekmelding
 • uitstekende pensioenregeling
 • opleidingen
 • 40 vakantiedagen

 

Interesse?
Stuur je sollicitatie naar m.vanleeuwaarden@deregtcables.com en je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten? Neem dan contact op met Miranda van Leeuwaarden. Haar telefoonnummer is +31-180 66 88 00.

Sales Manager

Did you know over 1 million kilometres of cable is used in our oceans and seas? They provide lightning-speed fibre-optic connections, transport electricity or are used e.g. to detect shipwrecks and mines. Many of these cables are custom-designed and produced by the Dutch company DeRegt. It is a unique company with a wealth of opportunities for technicians. Including you! We are currently looking for a:

Sales Manager
with technical knowledge to increase our underwater cable turnover

What you will be doing
As Sales Manager, you work with 6 sales colleagues in the Netherlands and your sales colleagues in China. No day is the same. One moment, you’ll be examining our sales strategy and minutes later, you’ll be on the phone with a client discussing high-end cables for a new deep-sea project. As you have technical knowledge, you know how to ask thorough follow-up questions to get the exact specifications you need. You negotiate contracts. You check the export requirements of manufactured cables. You travel to clients and conventions. You draw up quotations and cost estimates. And you have no problem taking on a months-long project focusing on load profiles and heat calculations. You play a key role in our international growth, so you are very important to us!

Requirements
Of course, you are a driven and ambitious builder of contacts who knows how to sell products. But that’s not all. As you also have good technical knowledge of deep-sea technology, you can express the technical and sales aspects of products like no other, for both commercial and technical users. You don’t need to know about underwater cables; you will learn that on the job. It is important for you to be fluent in spoken and written Dutch and English, because 95% of our clients are international. There are 3 other important requirements:

 • proven track record in sales in the oil and gas industry
 • solid sales experience
 • driving licence

What we can offer you
DeRegt is a dream company for technicians. No project is the same and you always work with technically challenging products manufactured in a state-of-the-art production facility. In addition to varied work with a lot of freedom and responsibility, we offer:

 • a competitive salary
 • profit share
 • 8% holiday allowance
 • bonus after a year of no reporting sick
 • excellent pension scheme
 • education
 • 40 vacation days

 

Interested?
Apply here m.vanleeuwaarden@deregtcables.com and we will contact you soon. To find out more first, contact Miranda van Leeuwaarden at + 31-180 66 88 00.