Project Engineer

Wist je dat er meer dan 1 miljoen kilometer aan kabels in onze zeeën en oceanen wordt gebruikt? Ze zorgen voor razendsnelle glasvezelverbindingen, verplaatsen elektriciteit of worden bijvoorbeeld gebruikt om scheepswrakken te vinden en mijnen op te sporen. Een groot deel van deze kabels is op maat ontworpen en geproduceerd door het Nederlandse bedrijf DeRegt. Een uniek bedrijf met een zee aan mogelijkheden voor technici. Ook voor jou! Zo zoeken we een:

Project Engineer
die onze machines en productiemethoden verbetert

Wat ga je doen?
Voor onze grotendeels uit het buitenland afkomstige klanten ontwerpen en produceren we onderzeekabels op maat. Kan dat nóg beter? Slimmer? Efficiënter? Aan jou de taak dat te onderzoeken. Je zoekt continu mogelijkheden om onze machines en productiemethoden te verbeteren. Zie je een mogelijkheid? Dan maak je een plan en vraag je budget aan. Vervolgens is het jouw taak ervoor te zorgen dat de nieuwe machine, productielijn of productiemethode er komt. Uiteraard werk je hiervoor intensief samen met vrijwel alle afdelingen van ons bedrijf, maar ook met externe leveranciers. Belangrijk werk, want jij zorgt ervoor dat we de concurrentie altijd een stap voor blijven.

Wat verwachten we van je?
Het is belangrijk dat je goed kunt samenwerken en dat je teams kunt aansturen. Ook plannen en overzicht houden is voor jou geen enkel probleem. Je weet immers dat jouw projecten geen vertraging op mogen lopen. Je hoeft nog geen kennis van onderzeekabels te hebben, dat leer je bij ons snel genoeg. Het is wél belangrijk dat je veilig werkt, technisch inzicht hebt en weet hoe machines werken. Bovendien moet je Nederlands en Engels spreken en schrijven, want 95% van onze klanten komt uit het buitenland. Dit zijn daarnaast 2 belangrijke eisen:

 • Je hebt een hbo- of wo-opleiding werktuigbouwkunde of elektrotechniek
 • Je hebt enkele jaren ervaring met technische projecten

Wat mag je van ons verwachten?
DeRegt is een droombedrijf voor technici. Geen project is hetzelfde en je werkt altijd met technisch uitdagende producten die worden gefabriceerd in een state-of-the-art productiefaciliteit. Naast gevarieerd werk met veel vrijheid en verantwoordelijkheid krijg je:

 • marktconform salaris
 • winstdeling
 • 8% vakantiegeld
 • bonus na een jaar zonder ziekmelding
 • uitstekende pensioenregeling
 • opleidingen
 • 40 vakantiedagen

 

Interesse?
Stuur je sollicitatie naar m.vanleeuwaarden@deregtcables.com en je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten? Neem dan contact op met Miranda van Leeuwaarden. Haar telefoonnummer is +31-180 66 88 00.

Project Engineer

Did you know about 1 million kilometers or cable is used in our oceans and seas? They provide lightning-speed fiber-optic connections, transport electricity or are used eg to detect shipwrecks and mines. Many of these cables are custom-designed and produced by the Dutch company DeRegt. It is a unique company with a wealth of opportunities for technicians. Including you! We are currently looking for a:

Project Engineer
to improve our machines and production methods

What you will do
We custom design and produce underwater cables for a mainly international client base. Can that be done better? Smarter? More efficiently? Your job is to find out. You constantly look for opportunities to improve our machines and production methods. If you see an opportunity, draw up a plan and request a budget. It is then your task to oversee the execution of the new machine, production line or production method. Of course, for this you will work closely with nearly all of our departments, but also with external suppliers. This is important work, because you make sure we always stay one step ahead of the competition.

Requirements
It is important for you to be able to work with others and manage teams. Planning and maintaining an overview are not a problem for you, as you know that your projects cannot be delayed. You don’t need to know about underwater cables; you will learn that on the job. However, it is important that you work safely, have technical insight and know how to work machinery. Additionally, you need to be fluent in spoken and written Dutch and English, because 95% of our clients are international. There are 2 other important requirements:

 • You have a higher professional education level or academic higher education level in mechanical engineering or electrical engineering
 • You have a few years of experience with technical projects

What we can offer you
DeRegt is a dream company for technicians. No project is the same and you always work with technically challenging products manufactured in a state-of-the-art production facility. In addition to varied work with a lot of freedom and responsibility, we offer:

 • a competitive salary
 • profit share
 • 8% holiday allowance
 • bonus after a year or no reporting sick
 • excellent pension scheme
 • education
 • 40 vacation days

Interested?
Apply here m.vanleeuwaarden@deregtcables.com and we will contact you soon. To find out more first, contact Miranda van Leeuwaarden at + 31-180 66 88 00.