Electrical and Fibre-optic Connections Technician

Wist je dat er meer dan 1 miljoen kilometer aan kabels in onze zeeën en oceanen wordt gebruikt? Ze zorgen voor razendsnelle glasvezelverbindingen, verplaatsen elektriciteit of worden bijvoorbeeld gebruikt om scheepswrakken te vinden en mijnen op te sporen. Een groot deel van deze kabels is op maat ontworpen en geproduceerd door het Nederlandse bedrijf DeRegt. Een uniek bedrijf met een zee aan mogelijkheden voor technici. Ook voor jou! Zo zoeken we een:

Monteur elektro- en glasvezelaansluitingen
die complexe aansluitingen voor onze kabels bouwt en repareert

Wat ga je doen?
Het is jouw taak onze elektro- en glasvezelkabels te voorzien van vaak zéér complexe aansluitingen. Dat doe je aan de hand van tekeningen, waarbij je rekening houdt met alle nodige instructies en veiligheidsvoorschriften. Belangrijk werk, want hoe ingewikkeld en lang de kabel ook is die we produceren – hij werkt pas als jouw aansluiting perfect is. Om hiervan zeker te zijn, voer je controles en testen uit. Omdat je ook eerder gefabriceerde aansluitingen repareert, kan het gebeuren dat de klant je op locatie uitnodigt. Soms is dat zelfs aan boord van een schip of op een groot offshore platform.

Wat verwachten we van je?
Voorop staat dat je technisch inzicht hebt en nauwkeurig en gedisciplineerd werkt. Ervaring met kabels en aansluitingen hoef je niet te hebben, dat leer je bij ons. Het is wél een grote plus als je ervaring hebt met glasvezeltechnologie en (loodvrij) solderen. Bovendien moet je Nederlands en Engels spreken en schrijven, want 95% van onze klanten komt uit het buitenland. Dit zijn daarnaast 2 belangrijke eisen:

 • MTS Elektrotechniek niveau 3
 • Enkele jaren ervaring in een productieomgeving

Wat mag je van ons verwachten?
DeRegt is een droombedrijf voor technici. Geen project is hetzelfde en je werkt altijd met technisch uitdagende producten die worden gefabriceerd in een state-of-the-art productiefaciliteit. Naast gevarieerd werk met veel vrijheid en verantwoordelijkheid krijg je:

 • marktconform salaris
 • winstdeling
 • 8% vakantiegeld
 • bonus na een jaar zonder ziekmelding
 • uitstekende pensioenregeling
 • opleidingen
 • 40 vakantiedagen

 

Interesse?
Stuur je sollicitatie naar m.vanleeuwaarden@deregtcables.com en je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten? Neem dan contact op met Miranda van Leeuwaarden. Haar telefoonnummer is +31-180 66 88 00.

Electrical and Fibre-optic Connections Technician

Did you know over 1 million kilometres of cable is used in our oceans and seas? They provide lightning-speed fibre-optic connections, transport electricity or are used e.g. to detect shipwrecks and mines. Many of these cables are custom-designed and produced by the Dutch company DeRegt. It is a unique company with a wealth of opportunities for technicians. Including you! We are currently looking for a:

Electrical and Fibre-optic Connections Technician
to build and repair complex connections for our cables

What you will be doing
It is your job to install often very complex connections for our electrical and fibre-optic cables. You do so based on blueprints, taking into account all the provided instructions and safety regulations. This is important work, because no matter how long and complex the cable is that we produce – it won’t work until your connection is perfect. You run checks and tests to be certain of this. As you also repair previously manufactured connections, clients may ask you to come repair connections on location. Sometimes, that may even be on board a ship or a large offshore platform.

Requirements
The main requirement is that you have technical insight and that you work in a precise and disciplined manner. Experience with cables and connections is not required; you will learn that on the job. It would be preferred for you to have experience with fibre-optic technology and (lead-free) soldering. Additionally, you need to be fluent in spoken and written Dutch and English, because 95% of our clients are international. There are 2 other important requirements:

 • Technical secondary school (MTS) degree in Electrical Engineering, Level 3
 • A few years’ experience in a production environment

What we can offer you
DeRegt is a dream company for technicians. No project is the same and you always work with technically challenging products manufactured in a state-of-the-art production facility. In addition to varied work with a lot of freedom and responsibility, we offer:

 • a competitive salary
 • profit share
 • 8% holiday allowance
 • bonus after a year of no reporting sick
 • excellent pension scheme
 • education
 • 40 vacation days

 

Interested?
Apply here m.vanleeuwaarden@deregtcables.com and we will contact you soon. To find out more first, contact Miranda van Leeuwaarden at + 31-180 66 88 00.