Design Engineer

Wist je dat er meer dan 1 miljoen kilometer aan kabels in onze zeeën en oceanen wordt gebruikt? Ze zorgen voor razendsnelle glasvezelverbindingen, verplaatsen elektriciteit of worden bijvoorbeeld gebruikt om scheepswrakken te vinden en mijnen op te sporen. Een groot deel van deze kabels is op maat ontworpen en geproduceerd door het Nederlandse bedrijf DeRegt. Een uniek bedrijf met een zee aan mogelijkheden voor technici. Ook voor jou! Zo zoeken we een:

Design Engineer
die klantwensen vertaalt naar ontwerpen voor onderzeekabels

Wat ga je doen?
Als Design Engineer vertaal je de wensen van de klant naar realistische ontwerpen voor kabels en aansluitingen. Je berekent de kostprijs, overlegt met R&D om ontwerpen te bespreken en maakt testopstellingen om te controleren of alles inderdaad werkt zoals je het had bedacht. Omdat je altijd op de hoogte bent van de nieuwste technologieën en materialen gebruik je jouw kennis niet alleen voor klanten, maar ook om op eigen initiatief nieuwe toepassingen en oplossingen te vinden.

Wat verwachten we van je?
Als het gaat om mechanische techniek en elektrotechniek weet je alles van productiemogelijkheden, technische tekeningen en materiaaleigenschappen. Omdat je gestructureerd werkt, analytische vaardigheden hebt en altijd creatieve oplossingen vindt, hoeft niemand je te vertellen wat je moet doen. Jij redt je wel! Je hoeft nog geen kennis van onderzeekabels te hebben, dat leer je bij ons snel genoeg. Het is wél belangrijk dat je Nederlands en Engels spreekt en schrijft, want 95% van onze klanten komt uit het buitenland. Daarnaast is dit een belangrijke eis:

 • Je hebt een hbo- of wo-opleiding werktuigbouwkunde, elektrotechniek, natuurkunde of industrieel ontwerper.

Wat mag je van ons verwachten?
DeRegt is een droombedrijf voor technici. Geen project is hetzelfde en je werkt altijd met technisch uitdagende producten die worden gefabriceerd in een state-of-the-art productiefaciliteit. Naast gevarieerd werk met veel vrijheid en verantwoordelijkheid krijg je:

 • marktconform salaris
 • winstdeling
 • 8% vakantiegeld
 • bonus na een jaar zonder ziekmelding
 • uitstekende pensioenregeling
 • opleidingen
 • 40 vakantiedagen

 

Interesse?
Stuur je sollicitatie naar m.vanleeuwaarden@deregtcables.com en je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten? Neem dan contact op met Miranda van Leeuwaarden. Haar telefoonnummer is +31-180 66 88 00.

Design Engineer

Did you know about 1 million kilometers or cable is used in our oceans and seas? They provide lightning-speed fiber-optic connections, transport electricity or are used eg to detect shipwrecks and mines. Many of these cables are custom-designed and produced by the Dutch company DeRegt. It is a unique company with a wealth of opportunities for technicians. Including you! We are currently looking for a:

Design Engineer
to translate client wishes into designs for underwater cables

What you will do
As a Design Engineer, you translate the client’s wishes into realistic designs for cables and connections. You calculate the cost price, meet with R&D to discuss designs and make test setups to check that everything works the way you planned. As you are always up to date on the newest technologies and materials, you use your knowledge not only for clients, but also to find new applications and solutions on your own initiative.

Requirements
When it comes to mechanical engineering and electrical engineering, you know all there is to know about production options, technical drawings and material properties. If you work in a structured manner, have analytical skills and always come up with creative solutions, no one has to tell you what to do. You’ll manage! You don’t need to know about underwater cables; you will learn that on the job. It is important for you to speak in spoken and written Dutch and English, because 95% of our clients are international. Another important requirement is:

 • You have a higher professional education level or academic higher education level in mechanical engineering, electrical engineering, physics or industrial design.

What we can offer you
DeRegt is a dream company for technicians. No project is the same and you always work with technically challenging products manufactured in a state-of-the-art production facility. In addition to varied work with a lot of freedom and responsibility, we offer:

 • a competitive salary
 • profit share
 • 8% holiday allowance
 • bonus after a year or no reporting sick
 • excellent pension scheme
 • education
 • 40 vacation days

 

Interested?
Apply here m.vanleeuwaarden@deregtcables.com and we will contact you soon. To find out more first, contact Miranda van Leeuwaarden at + 31-180 66 88 00.